EcoPyrene

Ecopyrene

És una petita explotació ramadera ubicada al peu del Cadí.

Segueixen amb rigor les pautes de la producció ecològica. Els animals viuen en llibertat, pasturant directament sobre el terreny del Parc, disposen d’un obrador propi al costat de les pastures, des de on garanteixen una òptima maduració i especejament de la carn, que distribueixen personalment i sota comanda, garantint així la màxima qualitat i frescor del seu producte.

En aquests grans espais muntanyosos, apareix un fenomen sonor molt característic, l’eco.

Un paral·lelisme entre el mètode de criar el bestiar, i la difusió del missatge de l’ecologia.
Això ens serveix per crear un tractament visual específic, carregar de significat el logotip, i no perdre la cohesió entre les paraules de la marca.

Per a construir el símbol, ens hem fixat en l’entorn. Els prats, on majoritàriament pastura el bestiar, i la silueta tant característica del Cadí. Amb la síntesis d’aquests dos elements construïm el símbol.

Hem continuat desenvolupant l’entramat de línies amb les que dibuixem els prats amb diferents textures, convertint-se en un element identitari molt orgànic.

Hem treballat els textos de forma molt clara i contundent, tal com ells difonen les seves conviccions mediambientals, i els hem aplicat sobre els packagings, elements de difusió o un web.

Hem desenvolupat:

· Llenguatge gràfic
· Identitat gràfica
· Branding


· Packaging
· Disseny web
· Retolació