Situem Orient en un espai llunyà d’on som. I això és el que nosaltres fem amb les marques, fer-les anar més lluny d’on són ara.
Per fer-ho, desenvolupem el projecte en diferents fases, amb implicació, coneixement, criteri i un dialeg critic que permeti aflorar la creativitat.
Anàlitzem i investiguem en profunditat
Conèixer i entendre el context que envolta el projecte, la gent que ha d'interactuar amb el teu producte, la forma com ho fan... i així poder definir les necessitats reals.

○ Model de negoci
○ Estudi de mercat
○ Public objectiu
○ Valors de marca
○ Objectius

Definim l’estratègia
Un cop coneixem el potencial de la teva marca, s'han de prendre decisions per definir l’estructura de la marca i com comunicar per aportar valor de negoci, creant una base solida que garanteixi un creixement de la marca.

○ Naming i identitat verbal
○ Arquitectura de marca
○ Posicionament de Marca
○ Pla de comunicació
○ Desenvolupament de concepte

Creació a mida
Acabarem formalitzant i implementant un llenguatge propi de marca, que aglutini els valors i els transmeti en els suports que haguem decidit, de forma clara, unificada i coherent.

○ Identitat visual
○ Direcció d’art
○ Branding
○ Producte
○ Elements de comunicació online i offline

Treballem amb complicitat, atenció i professionalitat, perque ens agrada estar orgullosos de la nostra feina.